Menu

Emergency Hotline: 0912-670-7777

Philippine Standard Time:

Catanduanes Government

KILOS KABATAAN. Inilahad ni Charisse de Mesa, pangulo ng Sangguniang Kabataan (SK) ng Bato sa unang pagpupulong ng Local Youth Development Office (LYDO), Hunyo 19, ang mga suliraning kasalukuyang kinakaharap ng kanilang munisipalidad at ang mga programang balak nilang ipatupad at isagawa upang masolusyonan ang mga ito.

Inilatag sa ikalawang pagpupulong ng mga miyembro ng Local Youth Development Office (LYDO) ang kanilang mga layunin tungo sa obhetong mapangisiwaan nang mas episyente ang municipal federations ng Sangguniang Kabataan (SK).

Tinalakay sa pulong ang pangunguna ng LYDO sa pagtatag ng Local Youth Development Council (LYDC) sa mga munisipalidad sa probinsiya at ang paghalal ng magiging representative ng bawat LYDC sa LYDO.

Magsisilbing gabay din ng mga LYDC ang LYDO sa paggawa nila ng kanilang mga Local Youth Development Plan (LYDP), nakapaloob dito ang magiging ‘action plan’ ng bawat LYDC sa loob ng tatlong taon.

Ang LYDO rin magpa-pioneer sa mga LYDC sa pagsasagawa ng mga training at programang nakapaloob sa mandato ng SK, kabilang dito ang disaster risk reduction and resiliency, at youth employment and livelihood.

Maliban pa rito, trabaho rin ng LYDO ang pakikipag-ugnayan sa SK at LYDC upang magsagawa ng fund-raising activities na kung saan ang malilikom na halaga dito ang mapupunta sa pagsasakatuparan ng plano at programa ng mga LYDC.

Magiging kaakibat naman ng LYDO ang LYDC sa pagkilala, pagtatag, at paglista ng youth organizations sa kani-kanilang mga munisipalidad. Ang LYDO naman ang naatasan sa accreditation ng mga organisasyong ito sa National Youth Commision (NYC).

Ang pagtatag ng LYDO ay alinsunod sa Republic Act No. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015.

Ginanap ang nasabing pulong noong Hunyo 24 at dinaluhan ng mga pangulo ng Sangguniang Kabataan Municipal Federations (SKMF).

USWAG BATANG CATANDUNGAN. Tinalakay at pinalalim sa pagpupulong ng Local Youth Development Office (LYDO), kasama ang mga pangulo ng municipal federations ng Sangguniang Kabataan (SK), ang mga layunin at magiging aksiyon ng nasabing organisasyon tungo sa mas mabisang pangangalakad ng mga batang lider ng Catanduanes.Tags:

This page is maintained by the Governor's Office - Information Unit